За АЛКО ЕООД

 

Фирмата "АЛКО" ЕООД е основана през 1994 год.с решение на Хасковския окръжен съд и адрес на управление: 1330 София, бул."Никола Мушанов" № 114

Предмета на дейност на фирмата е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален,преработен или обработен вид,производство на стокисцел: продажба, извършване на превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна или импресарска дейност или предоставяне на друг вид услуги,извършване на сделки с интелектуална собственост извършване на издателска или печатарска дейност,покупка,строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и извършване на всякакъв вид позволена от закона дейност в страната и чужбина.

Основната дейност на фирмата е строителство, производство и търговия в страната и чужбина.

В строителството сме се специализирали в изработка и монтаж на метални конструкции и други изделия от метал. Работиме на неголеми обекти по обем,защото целта е да поддържаме добро име на строителния пазар с нормални цени ,добро качество и срочно изпълнение.
По големите обекти на които е работила фирмата са на следните инвеститори: "Кинтекс"АД;Г У С В; "Главбулгарстрой"; храм "Св.св.Кирил и Методий", "Арома" АД - фирма Астера и др. Имаме реализирано строителство около 5000 кв.м.застроена площ в Атина - Гърция. С предимство изпълняваме собственото строителство на фирмата , което е не малка част от строителната програма.
Основни доставчици на фирмата са - "Сокола" АД гр. Пещера;"Вели лак" гр. Дупница "Метални конструкции" гр.Плевен ЕТ"Дебеляшки"гр. Тетевен "Кремиковци"АД гр.София и др.

Мениджмънт

Фирмата се представлява от инж.Васил Александров Котов - Управител.
Той е роден през 1951 год. Завършил е Механична технология на дървесината на
В Л Т И
гр.София и работи от 1978 год. През 20-те години трудов стаж е работил единствено стопанска работа,от инвеститорски контрол на обект,групов инвеститорски контрол,зам.директор на Инвеститорска дирекция на Министерство на горите и горската промишленост до зам. генерален директор на Стопанска организация с разнороден предмет на дейност.